Chủ đề - Vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng nền móng bao gồm. Vải địa kỹ thuật dệt, vải địa kỹ thuật không dệt, vài địa kỹ thuật phức hợp.

Lưới địa kỹ thuật trong công tác gia cố nền móng, hệ tường chắn trọng lực và neo đất.

Bấc thấm xử lý nền đất yếu cùng với Rọ đá, thảm đá ứng dụng trong các giải pháp kè chống sạt lở đất. Kè xây tường chắn trọng lực.

Vật liệu địa kỹ thuật môi trường. Màng chống thấm HDPE ứng dụng chống thấm cho các dự án chôn lấp rác thải, hồ Biogas, hồ xử lý nước thải và các ứng dụng khác.