Chủ đề - Túi địa kỹ thuật

Túi địa kỹ thuật là gì ?

Túi địa kỹ thuật là gì?

Túi địa kỹ thuật đã từng được sử dụng rất nhiều trong công tác kè chống xói mòn. Trong công tác cứu hộ đê điều và các công trình dân sinh công cộng. Ở những tình huống khẩn cấp. Túi địa kỹ thuật thật sự phát huy tác dụng của nó một cách đáng kinh ngạc.

Ở Việt Nam. Địa lý của đất nước trải dài từ Bắc chí Nam. Có bờ biển dài phía đông và dãy núi phía tây chạy dọc đến hết Miền Đông Nam Bộ. Những trận bão nhiệt đới và lũ quét hằng năm thường gây thiệt hại về người và của rất lớn.

Có rất nhiều phương pháp phòng ngừa và khắc phục. Trong công tác địa kỹ thuật nền móng và thuỷ lợi. Túi địa kỹ thuật kết hợp gia cố các mái dốc cho các công trình đường độ. Các công trình kè sông chống xói mòn. Các công trình cấp cứu đê điều và ứng phó bão lũ.

Vật liệu để may Túi địa kỹ thuật không có loại nào tốt hơn từ Vải địa kỹ thuật không dệt. Bởi chúng chống chịu được các đặc điểm như. Thoát nước đa chiều, tạo thảm thực vật, chống chịu được môi trường axit hoặc kềm hoá.

Túi địa kỹ thuật Hưng Phú được may từ vải địa kỹ thuật không dệt HP250 có lực kéo 12kN/m và vải địa kỹ thuật ART 12.  Theo tiêu chuẩn thí nghiệm của TCVN9844:2013 . Mời bạn tham khảo thêm tiêu chuẩn trong đường link để tham chiếu.

Mời bạn đọc thêm trong chuyên mục để biết túi địa kỹ thuật là gì ?